Bijstand

Bijstand: wet werk en bijstand
Iedere burger wordt geacht zelfstandig in zijn eigen bestaan te voorzien. Dit uitgangspunt staat centraal in de nieuwe Wet werk en bijstand. Wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk, en inkomens-ondersteuning voor zolang dat nodig is. De Wet werk en bijstand vervangt onder andere de Algemene bijstandswet.Grijp je kansen
Ruim 430.000 kinderen onder de 18 groeien op in een gezin dat minder dan 1150 euro netto in de maand heeft te besteden. Hoeveel gezinnen gebruik maken van inkomensondersteunende maatregelen (een bijdrage voor een schoolreisje bijvoorbeeld), is niet bekend. Maar geschat wordt dat 40 procent van de gezinnen die ervoor in aanmerking komen, daar geen gebruik van maakt. Voor deze kinderen en hun ouders heeft het Nibud op verzoek van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken de nieuwe website www.grijpjekansen.nl ontwikkeld. Daarop staan alle financiŽle tegemoetkomingsregelingen op een rij.

Uitkeringen

Op de site van het ministarie van Sociale zaken en Werkgelegenheideen kun je meer informatie vinden over onderwerpen die te maken hebben met uitkeringen.

Vangnetregeling
Op deze pagina van het ministerie van VROM wordt de vangnetregeling helemaal uitgelegd. bijstand - vangnetregelingZie ook : zorg | hulp
Google

© Webdesign Studio Witte | Bijstand / vangnetregeling.