Consumentenvertrouwen Nederland


Consumentenvertrouwen in juni 2009:
-24

Het consumentenvertrouwen in Nederland wordt elke maand door het CBS gepubliceerd.consumentenvertrouwenDefinitie consumentenvertrouwen
In de eerste 10 dagen van elke maand voert het CBS het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) uit.
Duizend huishoudens worden dan telefonisch geÔnterviewd. Doel van het CCO is het verschaffen van actuele informatie over consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiŽle situatie van het eigen huishouden.Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend huishoudens:

1. Wat vindt u van de ontwikkeling van de algemene economische situatie? Is het in Nederland volgens u in de laatste 12 maanden beter of slechter geworden, of hetzelfde gebleven?

2. Wat zal er volgens u in de komende 12 maanden met de algemene economische situatie in Nederland gebeuren?

3. Is de laatste 12 maanden de financiŽle situatie van uw huishouden beter of slechter geworden, of ongewijzigd gebleven?

4. Hoe denkt u dat het de komende 12 maanden zal gaan met de financiŽle situatie van uw huishouden?

5. En als we denken aan meubelen, wasmachine, televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen?

Op de eerste vier vragen zijn vier antwoorden mogelijk:
'beter', 'gelijk', 'slechter' en 'weet niet'.

Op de eerste vier vragen zijn drie antwoordmogelijkheden: 'gunstige tijd' (om zulke duurzame consumptiegoederen te kopen), 'ongunstige tijd' en 'weet niet'.

Van elke vraag wordt het verschil tussen het aantal optimistische antwoorden ('beter' en 'gunstige tijd') en pessimistische ('slechter' en 'ongunstige tijd') genomen. Dit saldo wordt dan uitgedrukt in procenten van het totaal aantal antwoorden. Het gemiddelde van de eerste twee vragen geeft het cijfer voor het 'economisch klimaat', het gemiddelde van de laatste drie levert de indicator voor de 'koopbereidheid' op.

Het cijfer voor het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van alle vragen. Maximaal kan elk cijfer dus uitkomen op +100, minimaal op Ė100.

Voorbeeld 1:
Stel dat 60% van de antwoorden positief zijn en 40% van de antwoorden negatief zijn. Dan is het consumentenvertrouwen het verschil tussen positief en negatief: +20

Voorbeeld 2:
Stel dat 43% van de antwoorden positief zijn en 57% van de antwoorden negatief zijn. Dan is het consumentenvertrouwen het verschil tussen positief en negatief: -14CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiŽle) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Op de homepage van het CBS vindt je een grafiek met het consumentenvertrouwen van de afgelopen jaren.

CPB
Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.

Recessie
Betekenis en uitleg
Google


Zie ook: Inflatie
consumentenvertrouwen CBS.Consumentenvertrouwen Nederland cbs uitleg.
© Webdesign Studio Witte