Eigenwoningforfait
huurwaardeforfait Eigenwoningforfait wordt opgeteld bij jouw inkomen. Indien je een eigen woning bezit én gebruik maakt van hypotheekrente-aftrek, moet je een bedrag bij het inkomen in box 1 tellen. Dit bedrag wordt het eigenwoningforfait genoemd (vroeger huurwaardeforfait).

Om te bepalen hoe hoog jouw eigenwoningforfait is, moet je de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de woning weten. Dat is de waarde van de woning zoals die door de gemeente is vastgesteld. Als je de waarde niet weet, kun je die opvragen bij de gemeente. Het eigenwoningforfait is 0,55% van de WOZ-waarde van de woning. Voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 of lager gelden lagere percentages. Een eigenhuizenbezitter betaalt dus inkomstenbelasting (variëren van 33,65% tot 52%) over maximaal 0,55% van de WOZ-waarde van het huis. Het eigenwoningforfait is momenteel (2007) maximaal € 8.900.Let op!
Als je maar een deel van het jaar een eigen woning hebt, moet je dat jaar een evenredig deel van het eigenwoningforfait aangeven. Als je bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2006 een eigen woning hebt, dan bereken je het eigenwoningforfait voor de maanden oktober, november en december. Dat is dus 3/12 van het jaarbedrag.

Hoger eigenwoningforfait van 4%
Huizen die door beleggers, particulieren etc. beschikbaar zijn voor de verhuur zijn belast met het lagere tarief van 30% (Box 3). Verhuurders van beleggingsobjecten betalen dan 30% over 4% van de WOZ-waarde van het huis.

Meer info:
Belastingdienst - woning.


Google


Zie ook: WOZ, wonen, Eigen huis, hypotheek, geld
interieur design
Eigenwoningforfait huurwaardeforfait belasting.
© webdesignbureau Studio Witte