Filosofieceg
Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Filosofisch woordenboek
Alle filosofische begrippen worden hier uitgelegdmaand van de filosofie
De Maand van de Filosofie is een initiatief van de Stichting Maand van de Filosofie, een samenwerkingsverband van Boekhandels Groep Nederland en Libris, Felix Meritis, Filosofie Magazine, de Internationale School voor Wijsbegeerte, Uitgeverij Lemniscaat en de Universiteit van Tilburg.

kinderfilosofie
Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld, hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Dit gebeurt in dialoog. Het betekent zowel het analyseren van je eigen gedachten, hoe ze verschillen van anderen, als ook het nadenken over speculatieve vragen. Filosoferen begint altijd met het stellen van vragen. Waar gaat het over? Over wat denken is, wat het leven is en of het de moeite waard is, hoe je moet leven, wat geluk is.

vfgweb
De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG) is al meer dan twintig jaar actief op een concreet maatschappelijk terrein. Zij is een forum op het grensvlak van gezondheidszorg en filosofie en wil een filosofische verdieping van actuele vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg stimuleren.

V.V.E.N.
De Vereniging van Ethici in Nederland

filosofiemagazine
Voortdurend komen nieuws, opinies en achtergronden op ons af. Standpunten worden als feiten gebracht. Meningen als waarheden. Opinies als bewijs. Oppervlakkigheid is verleidelijk, terwijl de wereld ingewikkeld is. Ook dicht bij huis. Gedrag van mensen, rituelen uit verre oorden, meningen van buren en vrienden, recht dat krom lijkt en andersom. Filosofie Magazine wil inzicht geven. Door de waan van de dag door te prikken en interessante kwesties in een breder perspectief te plaatsen. Door verschillende gezichtspunten te belichten. Vragen op te roepen. Zaken te ontleden. U aan het denken te zetten.
Tip: Via het menu-kopje "links" en door vervolgens te klikken op "e-teksten" kom je uit bij de teksten van vele grote denkers.

Studio Witte Webdesigner
Filosofie - grote denkers.