Flora & Fauna

Illustraties
Studio Witte
Animal Planet
Website van de gelijknamige tv-zender met heel veel interessante weetjes over dieren.

Bomen
Heel aardige site met veel foto's en informatie over bomen.Dierenbibliotheek
Hier kun je van ruim 500 dieren allerlei gegevens opzoeken. Flora en fauna.

Dier en Natuur

Website van de diverse dier- en natuur-programma's van de Avro. (Wilde Wereldreizen, Wondere Werelden, Natuuravontuur en Capibara). Een aantal uitzendingen is hier on-line te bekijken. Planten en dieren.

ETI
ETI is een instituut in A'dam, o.a. verbonden met de UvA (Universiteit van Amsterdam), dat via een wereldwijd netwerk informatie verzameld over alle soorten ter wereld en hiervan een gegevensbestand opbouwt. (nog?) geen afbeeldingen, wel zeer uitvoerige beschrijvingen. * Engelstalig.

Grutto
Het gaat zeer slecht met de grutto in Nederland. Het aantal grutto's is in tien jaar tijd gehalveerd tot zo'n 50.000 broedparen. Het project Nederland-Gruttoland van Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en BoerenNatuur Nederland moet het tij voor de grutto keren. flora en fauna

Huisdieren
Huisdieren-rubriek van Apporte

Landschapsbeheer
Landschapsbeheer Nederland is het samenwerkingsverband van de twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer. Deze stimuleren en co÷rdineren de aanleg en het beheer van landschapselementen, zoals knotwilgen, hoogstamfruitboomgaarden en drinkpoelen, maar ook grafheuvels en oude sluisjes. flora en fauna

National Geographic
Wereldberoemd en ook in Nederlandse taal uitgegeven tijdschrift behoeft geen nadere introductie. aardrijkskunde

Natuurgids
Meer dan 500 links naar Nederlandse en Vlaamse websites over de natuur plant en dier

Natuurloket
Je vindt hier rapportages over de aanwezigheid van planten en dieren in Nederland. Het gaat hierbij om soorten die bescherming genieten vanuit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet. Ook wordt informatie gegeven over soorten van Rode Lijsten. Specifiek kun je op deze website informatie vinden over aantallen beschermde soorten per km2, met behulp van een kaart van Nederland. De werking van de kaart wordt helaas niet al te best uitgelegd -de kaart biedt pas een rapportage als je ver genoeg hebt ingezoomed en met het pijltje uit het links naast de kaart afgebeelde pallet een gebied kiest! De rapportage bevat geen gegevens over soorten, die kun je tegen betaling opvragen. Eigenlijk is dit meer een site voor studenten en voor hen die zich beroepsmatig bezig houden met natuur en natuurbescherming.
Let op: Je moet wel eerst de plug in "map guide" downloaden (1,8mb). En in sommige gevallen ook een nieuwe Windows Installer. Hoe dat het beste gaat wordt niet op de site uitgelegd dus doet Apporte dat in de rubriek Plug-ins.

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Deze site vormt een handige wegwijzer naar zo'n 300 natuurgebieden. Allemaal in beheer bij Natuurmonumenten. planten en dieren

Nederland Natuurlijk
Deze website informeert u over Nederland Nat˙˙rlijk. Een initiatief dat sneller, betere en meer natuur in Nederland wil bereiken. En over alle organisaties die daar achter staan. plant en dier

Nederlandse Soorten
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit.

Omne-vivum.com
Een wat vreemd uitziende site, maar wel met een systematisch overzicht van de planten- en dierenwereld. Hoewel de site meer dan 2200 foto' s van allerlei levende wezens bevat zijn de meeste soorten nog zonder foto en/of beschrijving. flora en fauna

Onderwater Flora & Fauna
Beschrijvingen van vissoorten, planten en ander onderwaterleven in zoetwater en zeewater. Ge´llustreerd met hele mooie foto's van Ron Offermans.

OVB
Als kenniscentrum ondersteunt De Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisseri j(OVB) visstandbeheerders, water- en natuurbeheerders door het ontwikkelen, verzamelen en beschikbaar stellen van kennis op het gebied van visstand, viswater en visserij. Daarnaast verstrekt de OVB subsidies voor een verbetering van het visstandbeheer en stimuleert ze de oprichting van visstandbeheercommissies. De OVB geeft ook de Sportvisakte en de Grote Visakte uit.

Paddestoelen
Hier vind je allerlei informatie over verschillende soorten paddestoelen. Met afbeeldingen en recepten.

Roofvogels
Het doel van deze site is om informatie te geven over Roofvogels en Uilen. Naast informatie over de specifieke soorten, vind je tevens gegevens over de eigenschappen en waar beschikbaar, de karakters van de diverse soorten. roofvogels

Spinnen
Spinnen in en om het huis op de site van Gardensafari

Staatsbosbeheer
Al meer dan 100 jaar beheert Staatsbosbeheer zo'n 232.000 hectare aan natuurgebieden in Nederland. Staatsbosbeheer is daarmee de grootste natuurbeheerder van ons land. Op deze site o.a. veel info over bijzondere natuurgebieden, met tips voor een dagje uit. flora en fauna

Vlindernet.nl
Ze hebben nu 3950 foto's in de database !!!
Op de pagina's van deze website vind je informatie over alle in Nederland voorkomende vlinders. Over ruim 100 soorten dagvlinders en meer dan 900 soorten nachtvlinders (alleen de zogenaamde macro-nachtvlinders) wordt informatie over ecologie en verspreiding gegeven. En per soort zijn er natuurlijk ook afbeeldingen beschikbaar. De site is het best te bekijken met een resolutie van 1024x768 of gebruik full screen (F11) vlinders

Vlinders kijken
Hele leuke site voor kinderen met heel veel vlinder-informatie.vlinders

Vlinderstichting
De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen. Want een gezonde en gevarieerde natuur kan niet zonder deze bedreigde diergroepen. vlinders

Vogelbescherming
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met zijn leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap flora en fauna

Vogelwereld.
De vraagbaak voor de vogelliefhebber. flora en fauna

Wereld Natuur Fonds
Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. In het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft. plant en dierGoogle

Zie ook: Huisdieren


ę Studio Witte | Planten en dieren | Flora & fauna.