Handel

 


handelHandel is het uitwisselen van goederen tussen twee partijen. Het uitwisselen van diensten wordt niet als handel beschouwd, maar als dienstverlening.CVAH
De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is een combinatie van werkgeversorganisatie en belangen-vereniging voor iedereen die met detailhandel buiten de winkelsector om te maken heeft.

European Free Trade Association (EFTA)
EFTA is een Vrijhandelsgebied waarin handelsproducten verkocht worden zonder douaneheffing.

Euronorm
Alle ins en outs van nationale en internationale wetgeving en normen.

Handelsnaam - KvK
Als u zich laat inschrijven in het Handelsregister, dan onderzoekt de KvK of er al een onderneming is met exact dezelfde handelsnaam. U kunt ook een handelsnaamonderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar Nederlandse handelsnamen die hetzelfde klinken of worden geschreven. Hiermee verkleint u de kans op moeilijkheden. Het onderzoek kost 90 euro. Voordat u een onderzoek aanvraagt, kunt u in het Handelsregister kijken of een handelsnaam al gebruikt wordt. Dit is gratis en geeft een indicatie of een onderzoek nuttig is.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Het HBD, waarbij alle winkels en ambulante handelaren in Nederland zijn aangesloten, komt op voor zowel het midden- en kleinbedrijf als het grootwinkelbedrijf en ondersteunt de sector met een breed scala van activiteiten.

Kamer van Koophandel : Handelsregister
In het Handelsregister kunt u de meest actuele informatie van alle Nederlandse bedrijven, verenigingen en stichtingen snel en eenvoudig raadplegen. Hiervoor heeft u een toegangscode nodig.

Kenniscentrum Handel
Kenniscentrum Handel ondersteunt en adviseert bedrijven in de detailhandel, de groothandel en internationale handel bij het invullen van hun rol in het opleidingsproces en bij het opzetten en uitwerken van scholingsplannen. Verder informeert, ondersteunt en adviseert het bedrijven over kwalitatieve aspecten voor leer- en werkplekken (bpv-plaatsen).

Platform Detailhandel
Het PlatformDetailhandel.nl is het samenwerkingsverband van de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (NWR) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) om de belangenbehartiging van de detailhandel in Brussel en Den Haag te optimaliseren en versterken.

Wikipedia - Handel

WFTO World Fare Trade Organisation (Engels)
WFTO is het globale netwerk van eerlijke handelsorganisaties.

World Trade Organisation (WTO)
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) regelt de spelregels van de handel tussen landen. De WTO-lidstaten bepalen die regels in overeenkomsten. Hoofddoel is de handel zo vrij, vlot en voorspelbaar mogelijk te laten verlopen.Google

handel
Zie ook de rubrieken: ondernemen | bedrijfsleven
Studio Witte Websitepromotie | Handel.