Personeelsbeleid - HRM
Human Resource Management
De term Human Resource Management (HRM) wordt vaak gebruikt als synoniem voor personeelsbeleid. Juister is het om Human Resource Management te zien als een specifieke invulling van personeelsbeleid: Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn baten. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie.


Personeel is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid (dat wil zeggen: een verantwoordelijkheid van het management), niet die van personeelsfunctionarissen. Er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid. Personeelsinstrumenten moeten ge´ntegreerd worden toegepast. Werving, selectie, personeelsplanning, opstellen functieprofielen en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar. Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid be´nvloeden elkaar.

HRM-instrumenten

instroom: werving en selectie, introductie, stages, inlenen van uitzendkrachten.

doorstroom: loopbaanontwikkeling, management development, opleiding, employability.

uitstroom: arbeidsbemiddeling, outplacement, ontslag, exit-interviews.

beloning: barbeidsvoorwaarden) beoordeling (beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek.

inrichting functies: taakstructurering, ARBO.

personeelsplanning

personeelsadministratie

communicatie: interne communicatie en voorlichting, Ondernemingsraad, afdelingsoverleg, personeelszorg.

competentiemanagement: het bepalen van de benodigde competenties voor de toekomst, en het verwerven, benutten en ontwikkelen van deze competenties.Zie ook: ARBO
personeelsbeleid
Personeelsbeleid HRM.
ę Webdesign Studio Witte