Inflatie


Inflatie - definitie.
Inflatie betekent letterlijk: opblazing. Inflatie is een proces waarbij de geldhoeveelheid in een land sterker toeneemt dan de hoeveelheid goederen. Er is dan sprake van geldontwaarding.
De Inflatie in Nederland in Juni 2009 is: 1,6%

Prijsinflatie
We spreken van prijsinflatie als de hoeveelheid goederen vermindert en de hoeveelheid geld gelijk blijft. De goederen worden dan duurder waardoor de waarde van het geld vermindert. Prijsinflatie wordt veroorzaakt door een goed draaiende economie, er is dan veel vraag naar goederen en diensten waardoor de prijzen zullen stijgen (marktwerking).

Prijsinflatie wordt ook veroorzaakt door een onvoorzichtige loonpolitiek (hogere lonen - hogere prijzen).

Als er gesproken wordt van inflatie bedoeld men meestal prijsinflatie (monetaire inflatie en kosteninflatie komen minder vaak voor).

Monetaire inflatie
Als de hoeveelheid geld wordt vergroot zonder dat de hoeveelheid goederen wordt verhoogd, dan zullen de goederen en diensten duurder worden. De waarde van het geld is dan verminderd, want je moet meer geld betalen voor die goederen en diensten. Inflatie als gevolg van de toename van de geldhoeveelheid, door het bijdrukken ervan, wordt monetaire inflatie genoemd.

Kosteninflatie
Men spreekt van kosteninflatie wanneer de inflatie wordt veroorzaakt door doorberekening van gestegen productiekosten, gestegen importprijzen en hogere belastingtarieven.

Gevolgen van inflatie

Prijsstijgingen
Een inflatie van 2 of 3 procent per jaar wordt als acceptabel beschouwd. Een product dat dit jaar 100 euro kost, zal dan volgend jaar 102 tot 103 euro kosten. Als de lonen gelijk met de inflatie stijgen, blijft de koopkracht gelijk. Anders stijgt of daalt de koopkracht.

Rente
Inflatie tast de koopkracht van geld aan. Om die daling van de koopkracht te compenseren worden niet alleen goederen en diensten duurder maar ook het lenen van geld. De rente op leningen zal dan hoger worden.

Vermogen
Inflatie treft het minst degenen die hun vermogen hebben belegd in onroerend goed. Onroerend goed in Nederland is minder gevoelig voor waardedaling dan andere goederen.

Inflatiecorrectie
Inflatiecorrectie (ook wel indexering genoemd) is het aanpassen van prijzen, lonen en pensioenen aan de inflatie. Vaak wordt niet het indexcijfer van de inflatie (inflatiecijfer) precies overgenomen. De hoogte van de inflatiecorrectie is ook afhankelijk van factoren in de toekomst die mede van invloed kunnen zijn.

Deflatie
In tegenstelling tot inflatie is deflatie een waardestijging van het geld als gevolg van een vermindering van de hoeveelheid geld ten opzichte van de hoeveelheid beschikbare goederen en diensten. In geval van deflatie neemt de waarde van geld toe en dalen de prijzen van goederen en diensten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie
Meer informatie over inflatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deflatie
Informatie over deflatie

CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert maandelijks het actuele inflatiecijfer. Zie de grafiek links onder op hun homepage, met de inflatiecijfers van de afgelopen vijf en een half jaar.

CPB
Het Centraal Planbureau maakt economische analyses die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland. Het CPB doet voorspellingen over de hoogte van de inflatie in de nabije toekomst

Conjunctuur
Uitleg over conjunctuur, recessie en depressie etc. in Wikipedia

ECB
De ECB is de centrale bank voor de Europese gemeenschappelijke munt, de euro. Het hoofddoel van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en daarmee prijsstabiliteit in het eurogebied. Het eurogebied omvat de 16 landen van de Europese Unie die de euro sinds 1999 hebben ingevoerd.Google


Zie ook: Consumentevertrouwen | geld
Inflatie en inflatiecijfer Nederland CBS.Inflatie Nederland inflatiecijfer cbs uitleg definitie.
Webdesign Studio Witte