Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. De overheid ziet kinderopvang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, werkgevers en het Rijk. Meer dan 300.000 kinderen maken dagelijks gebruik van een vorm van kinderopvang in meer dan 3.500 kinderopvang-centra. Uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen en de kwaliteit van kinderopvang staan de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Want een dekkend aanbod van kinderopvang, van goede kwaliteit, biedt ouders meer mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren.Kinderopvang links

arbo-kinderopvang
Arbo-site voor mensen die met jonge kinderen werken, in de kinderopvang of peuterspeelzalen met informatie over verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden in de kinderopvang en peuterspeelzalen

boink.info
BOinK staat voor Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Wij zijn een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt.

kiddo.net
Zoek hier naschoolse kinderopvang of een kinderdagverblijf.

kinderopvang.nl
De Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

LPP
Het LPP is het kennisplatform van de dagelijkse praktijk van het peuterspeelzaalwerk.

speelraad.nl
Nationale Speelraad. Voor kinderen is het van het grootste belang dat zij goed kunnen spelen: binnen en buiten, thuis en in voorzieningen. De Nationale Speelraad bundelt en verspreidt kennis over spelen en speelgoed, signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen en initieert onderzoek.peuterspeelzaal
Kinderopvang, peuterspeelzaal.
Apporte breedband portaal | Websitepromotie StudioWitte