Kleuren leggen jouw persoonlijkheid bloot
 
Klik onderstaande
kleuren één voor één weg.

De kleur die je het meest bevalt
   
  eerst en de kleur die je het minst bevalt laatst.
Voor deze test moet je je alleen concentreren op kleuren, dus niet op gekleurde voorwerpen. De uitkomst is in het Engels,
de Nederlandse versie komt later. Dit script werkt alleen in Internet Explorer, de Netscape- en Safari-versie komen later.