Levensloopregeling
De levensloopregeling
Sinds 1 januari 2006 kunnen werknemers sparen in de levensloopregeling, om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling is een fiscale regeling om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof of een sabbatical leave, maar ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen.

"Onbetaald" wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn levenslooptegoed. Personen die werknemer zijn in de zin van de Wet arbeid en zorg hebben het recht om deel te nemen aan de levensloopregeling.

De werkgever is verplicht hieraan mee te werken. De werknemer geeft aan bij welke instelling hij wil sparen voor levensloop, en welk gedeelte van zijn inkomen de werkgever dient over te maken aan die instelling

De levensloopregeling is een spaarregeling, dat wil zeggen dat de werknemer recht heeft om te sparen, maar niet om verlof op te nemen. In een aantal gevallen is een wettelijk recht op onbetaald verlof geregeld, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. In gevallen waarin geen wettelijk recht bestaat, moeten werknemer en werkgever (individueel of bij cao) afspraken maken over het opnemen van verlof. Wel kan de werknemer vervolgens zelf bepalen hoeveel hij opneemt uit het levenslooptegoed; hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een uitkering te krijgen ter hoogte van 70% van zijn salaris, maar elk ander percentage is mogelijk. De uitkering mag echter niet hoger zijn dan het laatstverdiende salaris voorafgaand aan het verlof. Als een werknemer het tegoed tijdens onbetaald verlof opneemt, wordt de gewenste uitkering periodiek door de levensloopinstelling overgemaakt aan de werkgever, die na inhouding van de verschuldigde belasting het geld overmaakt naar de werknemer.

SWZ
Informatie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid voor werknemers en werkgevers over de levensloopregeling.

Belastingdienst
Informatie van de belastingdienst over de levensloopregeing.Zie ook: pensioen | Modaal inkomen | vermogensbelasting verlofLevensloopregeling
Webdesign Studio Witte