Minimumloon
minimumloonWettelijk minimumloon 2010
Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongeren van 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Voor jongeren tot 15 jaar bestaat géén wettelijk minimumloon.Netto loon / Bruto loon
Hoe hoog je netto loon is, is niet wettelijk bepaald. Van belang zijn inhoudingen en premieheffingen die per bedrijfstak kunnen verschillen. Ook kun je recht hebben op een hoger minimumloon wanneer je onder een CAO valt. 

Bruto en Netto minimumloon per 1 januari 2010
Het bruto minimumloon is wettelijk bepaald. De minimumlonen worden twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Op 1 januari 2010 gaat het bruto minimumloon met 0,64 procent omhoog. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband:

2010 Bruto Netto* (geschat)
per maand
€  1407,60
€  1143,00*
per week
€ 324,85
€ 264,00*
per dag € 64,97 € 52,80*
per uur € 8,12 € 6,60*

*) De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Bruto minimumjeugdloon per 1 januari 2010 

Leeftijd  

% van het  minimumloon

Per maand  

Per week   

Per
dag 

22 jaar

85%

1.196,45

274,35

54,87

21 jaar

72.5%

1.020,50

276,10

55,22

20 jaar

61.5%

865,65

235,50

47,10

19 jaar

52.5%

739,00

199,75

39,95

18 jaar

45.5%

640,45

147,80

29,56

17 jaar

39.5%

556,00

128,30

25,66

16 jaar

34.5%

485,60

112,05

22,41

15 jaar

30%

422,30

97,45

19,49


NB
Deze gegevens zijn afkomstig van het ministerie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cijfers zijn rekenkundig naar boven en soms naar beneden afgerond, afhankelijk van de derde decimaal. Het gevolg hiervan is dat 40 maal het minimum uurloon dan dus soms lager uitvalt dan het minimum weekloon. En dat is niet juist. Het MinSZW zegt dat je dan het weekloon moet aanvullen tot het minimum weekloon.

De netto bedragen zijn niet vermeld omdat ze niet wettelijk zijn bepaald en ze per bedrijfstak of bedrijf verschillen.

Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon.

De bedragen van het minimumloon gelden voor een gehele werkweek. Doorgaans is dat 36, 38 of 40 uur per week. Als je minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Loonstrook
Op jouw loonstrookje staat vermeld wat jouw brutoloonbedrag is, maar ook de bedragen waaruit dit loon bestaat en het voor jou geldende minimumloon en hoeveel belasting en premies op jouw loon worden ingehouden.

Een werknemer houdt in 2010 netto minder over van hetzelfde bruto salaris dan in 2009. Degene met een inkomen net boven het minimum levert het meeste in: 0,6 procent. Belangrijkste oorzaak van het lagere nettoloon is de werkgeverslasten. Bij een inkomen iets boven het minimumloon stijgen de lasten met 0,8 procent het meest en minst bij een 2x modaal inkomen, namelijk 0,3 procent. Alle netto lonen gaan er volgend jaar een paar euro op achteruit, met uitzondering van het minimumloon. Dit wordt standaard elk half jaar verhoogd en levert netto een paar cent meer op in 2010.Zie ook:
Modaal inkomen | vakantiegeld | geld
Vermogensrendementsheffing | vermogensbelasting
Belastingdienst.nl
minimumloon

Minimumloon minimum jeugdloon minimumjeugdloon 2009
© Webdesign Studio Witte