Onderwijs
Zoek info deze pagina is in bewerking
Nuttige sites
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs
Volwasseneneducatie
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs

> vakken
> vakken
> beroepen
> instellingen > opleidingen
> Hogescholen > faculteiten
> Universiteiten > faculteiten
Nuttige sites

Beroepenkrant.nl
Bestemd voor leerlingen van het VBO/MAVO/VMBO/HAVO/VWO/MBO Een uitgebreid overzicht van dagopleidingen, die gevolgd kunnen worden na VBO/MAVO/VMBO/HAVO/VWO/MBO. Slechts in beperkte mate wordt melding gemaakt van deeltijdopleidingen en van particuliere opleidingen. Met videoclips van opleidingen!

Citogroep
De Citogroep is thuis in alle vormen van toetsing en evaluatie. Zij adviseren en faciliteren onderwijsinstellingen, overheden en ondernemingen. In elke fase van hun ontwikkeling kunnen zij mensen helpen: kinderen, scholieren, studenten, docenten, werknemers en werkgevers.

CPS
CPS biedt advies, begeleiding, coaching, publicaties en trainingen voor het totale onderwijsveld en draagt bij aan innovatieve ontwikkelingstrajecten op het gebied van onderwijs.

digiborden
Informatie over de aanschaf van het digitale schoolbord, ook wel digibord genoemd, en de toepassing in de klas.

Digischool
On-line school met veel les en oefenmateriaal.

Examenblad
Het Examenblad is de officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCenW en de CEVO.

Gids voor onderwijsmethoden
Gids voor onderwijsmethoden Het digitale hulpmiddel om een verantwoorde keuze te maken bij aanschaf van methoden in het basisonderwijs. Tevens analyse instrument voor uw huidige methode.

How Stuff Works
Engelstalige site die leert Ďhoe alles werktí.

Kennisnet
Kennisnet ondersteunt het gebruik van internet in het onderwijs. Ruim 11.000 scholen, onderwijsinstellingen, bibliotheken, musea en contentleveranciers met circa 2,5 miljoen gebruikers zijn aangesloten op dit beveiligd en beheerd netwerk met een koppeling naar het internet.

Kerndoelen Basisvorming
Een van de belangrijkste redenen voor de herziening van de kerndoelen is geweest het onderwijs beter te laten aansluiten op de directe belevingswereld van kinderen. Om de eenheid van waarneming en beleving voor leerlingen nog verder te bevorderen, is in de nieuwe kerndoelen (1998-2003) het accent sterker komen te liggen op de samenhang in en tussen de vakken.

Leraar24.nl
Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw beroep. Met Leraar24 kunt u zich op elk moment van de dag efficiŽnt en kosteloos informeren en verder groeien in uw vak.

Leren.nl
Een webgids met duizenden links naar kennisbronnen over allerlei onderwerpen. Overzichtelijk geordend in honderden rubrieken.

Leermiddelenplein
Vragen over leermiddelen? Over wat er in staat? Wilt u weten wat leermiddelen kosten of welke het meest geschikt zijn voor uw onderwijs? Zoekt u informatie over educatieve uitgeverijen? GeÔnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen? Kijk op het leermiddelenplein.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Actuele informatie van de rijksoverheid over de sector onderwijs.

Proef je toekomst
Site waarop diverse hogescholen scholieren kennis laten maken met de studies Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Bio-informatica, Laboratoriumtechniek, Biotechnologie, Chemie en Chemische technologie

Schoolkeuzegids
Deze website helpt je bij het kiezen. Je kunt de scholen bij jou in de buurt met elkaar vergelijken. Er staat bij wanneer er een open dag is.

http://www.schooltv.nl/beeldbank/
Hier vind je meer dan 1700 korte clips over heel veel verschillende onderwerpen. Leuk voor in de les of je spreekbeurt!

Schoolweb
Beschrijvingen van opleidingen en instellingen op MBO, HBO en WO niveau, met links naar scholen, leerlingen, evenementen en er is een contactpagina.
De site heeft een handige "opleidingenboom" die je snel helpt bij het zoeken naar een voor jouw geschikte opleiding

Studie info
Uitstekende startpagina voor studenten. Je vindt er links naar alle informatie die voor studenten van belang is.


Primair Onderwijs
onderwijs > primair onderwijs


onderwijs > primair onderwijs > vakken
De rode teksten zijn links naar Apporte rubrieken


Aardrijkskunde
Biologie
Creatief
Cultuur
Engels
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Maatschappij
Muziek
Nederlands
Rekenen
Techniek
Verkeer

Voortgezet Onderwijs
onderwijs > voortgezet onderwijs


onderwijs > voortgezet onderwijs > vakken
De rode teksten zijn links naar Apporte rubrieken

Aardrijkskunde
Algemene Natuurwetenschappen
Beeldende vorming
Bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding
Biologie
Culturele en Kunstzinige Vorming
Economie
Geschiedenis
Informatiekunde Ict
Klassieke talen
Levende talen
Levensbeschouwing & Godsdienst
Maatschappijleer
Muziek
Natuurkunde
Scheikunde
Systeembeheer
Techniek
Wiskunde


Beroepsonderwijs


Volwasseneneducatie


Hoger beroepsonderwijs

Onderwijs > Hoger beroepsonderwijs >

HBO-raad
Overkoepelende vereniging van alle hogescholen. Je kunt hier gemakkelijk naar opleidingen zoeken, er is informatie over werken in het hoger beroepsonderwijs en vacatures bij de raad.

Onderwijs > Hoger beroepsonderwijs > Hogescholen

Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten

CAH Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten

Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Nederland Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle

de Driestar Christelijke Hogeschool Gouda

Docent Muziek Rotterdams Conservatorium

Fontys Hogescholen Eindhoven, Tilburg, Venlo en meer

Gerrit Rietveld Academie Amsterdam

Haagse Hogeschool Den Haag

Hanzehogeschool Groningen

HAS Den Bosch

HES Amsterdam
Hogeschool voor Economische Studies

HES Rotterdam
Hogeschool voor Economische Studies

Hogeschool 's-Hertogenbosch

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Brabant Breda, Tilburg

Hogeschool Constantijn Huygen Kampen
Hogeschool voor de kunsten.

Hogeschool de Horst Driebergen

Hogeschool Diedenoort Wageningen
HBO-opleiding Facilitaire Dienstverlening

Hogeschool Domstad Utrecht

Hogeschool Drenthe Emmen

Hogeschool Edith Stein Hengelo

Hogeschool Enschede

Hogeschool INHOLLAND Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den Haag, Diemen, Dordrecht, Haarlem, Oegstgeest, Rotterdam, Zaanstad

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Larenstein Deventer, Velp

Hogeschool Leiden

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool TIO Hengelo
Vakschool voor Toerisme.

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Domstad

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam

Hogeschool Windesheim

Hogeschool IJselland

Hogeschool Zeeland Vlissingen

Hogeschool Zuyd Maastricht, Heerlen, Sittard

Hotelschool Den Haag

Instituut Informormation Engineering Almere
(onderdeel Hogeschool van Amsterdam)

Iselinge Educatieve Faculteit Doetinchem

Koninklijk Conservatorium Den Haag

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

Marnix Academie Utrecht

Nationale Hogeschool voor Toerisme Breda

NEA Transport Hogeschool (NTH) Rijswijk

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Rotterdamse Dansacademie

Sandberg Instituut Amsterdam
0nderdeel van de Gerrit Rietveld Academie

Saxion Hogeschool IJselland Deventer

School of Management Maastricht

Stoas Agrarische Pedagogische Hogeschool
Dronten & Den Bosch
Een 'praktijkgerichte opleiding in het groen'.

Technische Hogeschool Rijswijk

Theo Thijssen Academie Utrecht
Lerarenopleiding Basisonderwijs van de Hogeschool van Utrecht

Van Hall Instituut Leeuwarden
'Groene HBO-opleidingen'. De Hogeschool Larenstein uit Velp/Deventer en het Van Hall Instituut uit Leeuwarden hebben de krachten gebundeld in een holding. Door de holding is een vakhogeschool ontstaan op gebied van groen en voedsel voor innovatie, groei en kwaliteit. De gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderzoek dragen bij tot een praktijkgericht kenniscentrum op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Vertol Amsterdam
Hogeschool voor tolken en vertalers Spaans Vrije Hogeschool
Vrije Hogeschool Driebergen

Wetenschappelijk onderwijs
Onderwijs > wetenschappelijk onderwijs

VSNU
De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. Het hoofddoel van de vereniging is het versterken van de maatschappelijke positie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Onderwijs > wetenschappelijk onderwijs > Universiteiten

Erasmus Universiteit Rotterdam

Katholieke Universiteit Brabant

Katholieke Universiteit Nijmegen

Open Universiteit Nederland, Heerlen

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Leiden

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Theologische Universiteit Kampen

Universiteit Maastricht

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht

Universiteit Van Amsterdam

Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Universiteit Nyenrode Breukelen

Vrije Universiteit Amsterdam

Wageningen Universiteit


Onderwijs > wetenschappelijk onderwijs > faculteiten

Aardwetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht

Acad. Cent. Tandheelkunde
Vrije Universiteit Amsterdam

Accounting, Auditing, Controle
Universiteit Nyenrode Breukelen

Agrotechnologie en voeding
Wageningen Universiteit

Algemene Cultuurwetenschappen
Open Universiteit Nederland, Heerlen

Algemene Wetenschappen
Universiteit Maastricht

Archeologie
Rijksuniversiteit Leiden

Bedrijfskunde
Rijksuniversiteit Groningen

Bedrijfskunde
Erasmus Universiteit Rotterdam

Bedrijfswetenschappen
Open Universiteit Nederland, Heerlen

Beleidswetenschappen
Katholieke Universiteit Nijmegen

Bestuurskunde
Open Universiteit Nederland, Heerlen
Universiteit Twente

Bewegingswetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam

Biologie
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht

Biomedische Technieken
Technische Universiteit Eindhoven

Bouwkunde
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven

Chemische Technologie
Universiteit Twente

Civiele Techniek
Technische Universiteit Delft

Cultuurwetenschappen
Universiteit Maastricht

Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht

Dierwetenschappen
Wageningen Universiteit

Duitse Taal en Cultuur | Duitse taal- en letterkunde en Duitsland-Studies
Katholieke Universiteit Nijmegen

Economie
Open Universiteit Nederland, Heerlen

Economische Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Universiteit Maastricht
Universiteit Van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam

Elektrotechniek
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Entrepreneurship
Universiteit Nyenrode Breukelen

Farmacie
Universiteit Utrecht

Filosofie
Katholieke Universiteit Nijmegen

Geesteswetenschappen
Universiteit Van Amsterdam

Geneeskunde
Universiteit Van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen.
Erasmus Universiteit Rotterdam

Gezondheid
Universiteit Maastricht

Godgeleerdheid
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Leiden
Universiteit Utrecht

Godsdienstwetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen

Hist. en Kunst wetenschappen
Erasmus Universiteit Rotterdam

Humanisitiek
Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Industrial Design
Technische Universiteit Eindhoven

Informatica
Universiteit Twente

Informatietechnologie
Technische Universiteit Delft

International Bussiness
Universiteit Nyenrode Breukelen

Letteren
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg.
Universiteit Utrecht

Luchtvaart Techniek
Technische Universiteit Delft

Maatschappij- & Gedragswetenschappen
Universiteit Van Amsterdam

Maatschappijleer
Wageningen Universiteit

Medische Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
Katholieke Universiteit Nijmegen

Milieu & Natuurwetenschappen
Open Universiteit Nederland, Heerlen

Natuurkunde en Sterrekunde
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

Natuurwetenschappen
Katholieke Universiteit Nijmegen

Nederlands Recht
Open Universiteit Nederland, Heerlen

Omgevingsleer
Wageningen Universiteit

Ontwerp, Constructie, Productie
Technische Universiteit Delft

Organizational Learning, Chang
Universiteit Nyenrode Breukelen

Plantenwetenschappen
Wageningen Universiteit

Psychologie
Universiteit Maastricht
Open Universiteit Nederland, Heerlen
Vrije Universiteit Amsterdam

Psychologische Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen

Rechtsgeleerdheid
Universiteit Van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Katholieke Universiteit Nijmegen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg.
Universiteit Utrecht

Ruimtelijke Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht

Scheikunde
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht

Scheikundige Technieken
Technische Universiteit Eindhoven

Sociaal-Culturele Wetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam

Sociale Wetenschappen
Rijksuniversiteit Leiden
Katholieke Universiteit Nijmegen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Universiteit Utrecht

Tandheelkunde
Universiteit Van Amsterdam

Techniek, Bestuur & Management
Technische Universiteit Delft

Technische Informatica
Open Universiteit Nederland, Heerlen

Technische Natuurkunde
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Technologie Management
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Theologie
Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Theologische Universiteit Kampen

Toegepaste Onderwijskunde
Universiteit Twente

Toegepaste Wetenschap
Technische Universiteit Delft

Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente

Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Wetenschap & Technologie
Universiteit Van Amsterdam

Wijsbegeerte
Vrije Universiteit Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam
Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Universiteit Utrecht

Wijsbegeerte & Maatschappijleer
Universiteit Twente

Wiskunde en Informatica
Vrije Universiteit Amsterdam
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Utrecht
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit LeidenGoogle


Onderwijs


© Studio Witte | onderwijs en studie