Ontslagontslag_ontslagen_worden In geval van ontslag wil je weten wat de rechten en plichten zijn. Op deze pagina vind je links naar sites die de beste informatie verschaffen over ontslag.Ontslag
Je kan niet zomaar worden ontslagen. Als de werkgever tegen de wens in van de werknemer de arbeidsovereenkomst wil beŽindigen, dan moet hij een strikte procedure opvolgen. De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) of de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Het verloop van het ontslag hangt grotendeels af van de reden van het ontslag.

Ontslagregeling
Werknemers doen er verstandig aan te controleren of er een goede ontslagregeling voor hen wordt getroffen. De volgende punten dienen in ieder geval aan de orde te komen in een ontslagregeling:
1. Wijze van beŽindiging van de arbeidsovereenkomst
2. Opzegtermijn
3. Fictieve opzegtermijn *)
4. Concurrentiebeding
5. Vakantiedagen
6. Bedrijfsmiddelen

*) Bij ontslag via de kantonrechter behoeft geen opzegtermijn in acht worden genomen. Daardoor ontstaat na ontslag eerder aanspraak op een WW-uitkering dan na opzegging conform de opzegtermijn welke in het arbeidscontract en wettelijk bepaald is. Om dit verschil te niet te doen, ontstaat nu het recht op een WW-uitkering in beginsel pas na het verstrijken van een wachttijd. Dit noemt men de fictieve opzegtermijn. Dus u verkrijgt pas een WW-uitkering na de periode die gelijk is aan de voor uw werkgever geldende opzegtermijn. Deze opzegtermijn is gelijk aan de termijn, die zou gelden bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met behulp van een door het UWV WERKbedrijf afgegeven ontslagvergunning.

Informatieve sites:

Ontslag.nl
Arbeidsrechtadvocaten van de Ontslaglijn geven antwoord op vragen over ontslag.

Ontslag.net
Website met informatie en hulp bij ontslag. Ook kun je de ontslaghulpdienst dagelijks tot 21.00 uur bereiken.

Ontslagplaza.nl/
Advies en juridische bijstand bij (dreigend) ontslag

Ontslag.org

st-ab.nl
St-AB.nl is een initiatief van Stichting AB, bedoeld om op het gebied van met name socialezekerheidsrecht gratis rechtshulp te bieden.

Surplus-nl.com
Professionele hulp bij arbeidsconflicten en ontslag voor managers en directeuren..

Wet melding collectief ontslag
Hier staat de volledige tekst van de Wet Melding Collectief ontslag

Zibb.nl
Zibb.nl verzamelde vragen en antwoorden op (bijna) 100 prangende vragen over ontslag.

Werk.nl
Een site van het arbeidsbureau. Er is een online database met tienduizenden vacatures op alle niveaus. Verder is er informatie over beroepen en cursussen.
Google


Zie ook : Vacatures
drukwerk
Ontslag
© Studio Witte drukwerk