OZB Onroerende zaakbelasting


onroerende zaakbelasting Hoe wordt de OZB berekend?
De OZB wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Tot 2009 gebeurde dit door het aantal hele waardeblokken van 2500 euro uit de WOZ-waarde te vermeningvuldigen met het tarief dat de gemeenteraad had vastgesteld. Vanaf 2009 is de berekening gewijzigd. Voortaan wordt de OZB berekend in de vorm van een (klein) percentage van de WOZ- waarde.Hoogte OZB
De waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde) bepaalt de hoogte van de OZB. De te betalen belasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt de hoogte van het percentage vast.

Voor eigenaren en gebruikers van onroerende zaken gelden verschillende percentages.

Tarieven OZB
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Zij dienen wel rekening te houden met de stijging van de collectieve lastendruk. Deze is afgesproken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de lasten voor de burger niet onevenredig te laten stijgen.

Eigenaren en gebruikers
Als u op 1 januari van een jaar eigenaar of erfpachter bent van een onroerende zaak, betaalt u de eigenarenbelasting. Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een onroerende zaak die geen woning is, dan betaalt u de gebruikersbelasting.

De gebruikersbelasting voor woningen is per 2006 afgeschaft.

Jaarlijkse waardering
Sinds 2008 wordt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vastgesteld. Als peildatum voor de waarde wordt 1 januari van het voorafgaande jaar gebruikt.

Meer over de OZB:

OZB wikipedia
Actuele informatie over de onroerende-zaakbelasting

Belastingdienst - woning.

Woningwaarde-index
De Woningwaarde-index is van belang voor iedereen die in Nederland gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie van de woningmarkt en biedt een objectief en betrouwbaar beeld van de waardeontwikkeling van bestaande koopwoningen.


Google


Zie ook: Eigenwoningforfait, wonen, eigen huis ,WOZ
onroerende zaakbelasting
WOZ | onroerende-zaakbelasting ozb.
webdesignbureau Studio Witte