Verkiezingen en politiek.
Politiek

Politieke Barometer.
De Politieke Barometer is het stemgedrag van de Nederlandse kiezers als er op dit moment verkiezingen zouden zijn
Verkiezingsuitslag 2010
partij 2010 2006 winst/verlies
CDA 21 41 - 20
PvdA 30 33 - 3
VVD 31 22 + 9
SP 15 25 - 10
PVV 24 9 + 15
GroenLinks 10 7 + 3
D66 10 3 + 7
ChristenUnie 5 6 - 1
SGP 2 2  
PvdD 2 2  
TON 0 0  

Politieke Barometer
Zie hier alle politieke barometers van de afgelopen 10 weken

Politiek Digitaal.
Politiek Digitaal biedt nieuws, achtergrondartikelen, opinies en columns over de Nederlandse politiek en nieuwe media.

Politiek Nieuws.
Het laatste nieuws op politiek gebied, gesorteerd per rubriek.

Politieke partijen.

Christen Democratisch Appèl (CDA)
ChristenUnie
Democraten 66 (D66)
Groen Links
Leefbaar Nederland (LN)
Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
Partij van de Arbeid (PvdA)
Partij voor de dieren.nl
Partij Voor de Vrijheid
Socialistische Partij (SP)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Trots Op Nederland
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Parlement en Politiek.
Deze website informeert je uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.

Het Parlementair Documentatie Centrum.
Het PDC is verbonden met de Universiteit Leiden en is gehuisvest in het Gebouw van de Eerste Kamer. Het PDC houdt zich al vanaf 1974 bezig met het verzamelen, archiveren en het via geavanceerde database-technieken ontsluiten van gegevens over het reilen en zeilen van het Parlement. Dit betreft bijvoorbeeld een unieke verzameling biografieŽn van alle bewindspersonen en Kamerleden vanaf 1813 tot en met de dag van vandaag.

Tweede Kamer.
De hoofdtaken van de Tweede Kamer bestaan uit het controleren van de regering en (mede)wetgeving. Een goed inzicht in de diverse regels en procedures bij de uitvoering van deze werkzaamheden is behulpzaam om de diverse processen te doorgronden. Naast deze informatie over de werkwijze is op de site tevens actuele informatie opgenomen over de diverse vergaderingen die plaatsvinden. De Tweede Kamer vergadert wekelijks plenair van dinsdag t/m donderdag en in commissieverband van maandag t/m donderdag.


Tweede Kamer Live (Windows Mediaspeler)
Breedband: In dit scherm | full screen. - sluiten met Alt+F4.
Smalband: In dit scherm | player.
Pagina van de uitzendingen.


Eerste kamer.
Toegankelijke site, die het werk van Eerste Kamerleden op de voet volgt.


Europese Unie.
Nederlandstalige deel van de website van de EU.


SCP
Het Sociaal en Cultureel Planbureau Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt. Het instituut publiceert rapporten en adviseert daarmee de regering, de Eerste en Tweede Kamer en de leiding van de departementen. Ook voor het professionele en bestuurlijke kader in de quartaire sector en voor de wetenschap zijn de publicaties van belang. Door middel van artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews leveren medewerkers daarnaast een bijdrage aan het publieke en wetenschappelijke debat

Parties and Elections
"Parties and Elections in Europe" provides a database about parliamentary elections in the european countries since 1945 and additional informations about the political parties and the acting political leaders. The website also contains an electoral calendar of upcoming parliamentary elections, news around the world of political parties and links to parties and official election authorities.

Verkiezingen - alle pijlingen

Politicologie
Een uitstekend Wikipedia-startpunt om meer over de politiek als wetenschap en praktijk te leren.


Google
© Webdesign Studio Witte | Ideeel.