Recessie


Recessie betekent 'teruggang' of 'achteruitgang'.
Recessie is een onderdeel van de conjunctuurbeweging. Conjunctuur is de golfbeweging in de economie, de afwisseling van perioden van afnemende en toenemende economische activiteit. We spreken van een resessie wanneer de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld.
In de praktijk wordt ook wel van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee opeenvolgende kwartalen negatief is. Wanneer de productie van een economie langdurig en sterk daalt, is er sprake van een depressie. De neergaande fase van de conjunctuur wordt ook wel 'baise' of laagconjunctuur genoemd.

Recessie in Nederland

In de conjunctuurbeweging van een economie is de recessie dus onderdeel van een laagconjunctuur. Ten gevolge van een recessie vinden vaak reorganisaties en meer ontslagen plaats bij bedrijven. De koopkracht daalt, er wordt minder geld uitgegeven aan extra scholing en er kunnen bedrijven failliet gaan. De werkloosheid zal hierdoor stijgen. Als gevolg van een recessie kan er bij de overheid een financieringstekort ontstaan of sterk oplopen, doordat de belastinginkomsten van de overheid teruglopen en de uitgaven voor o.a. uitkeringen stijgen. Het tegenovergestelde van een recessie wordt hausse of hoogconjunctuur genoemd.CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap.

CPB
Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.

Conjunctuur
Uitleg over conjunctuur, recessie en depressie etc. in Wikipedia

Recessie: de overheidsmaatregelen op een rijtje
Het kabinet pakt de recessie aan en stimuleert de Nederlandse economie met een maatregelenpakket van 6 miljard euro in 2009 en 2010.

Recessie en de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel geeft hier informatie over ondernemen in economische zwaar weer (Ondernemen met Tegenwind).
Google

consumentenvertrouwen CBS.Recessie Nederland cbs uitleg definitie.
Webdesign Studio Witte