Televisieplasma en lcd tv. Televisie is een communicatiesysteem voor het verzenden en ontvangen van bewegende beelden en geluid over afstand.

In 1884 ontdekte Paul Nipkov zijn beroemde draaiende schijf met lichtgaatjes, het fundament voor de (mechanische) televisie. Na hem zouden nog vele uitvinders hun bijdrage leveren aan de televisie zoals we die nu kennen.In de twintiger jaren van de vorige eeuw was er nog geen standaard: er was mechanische televisie, electrische televisie, maar ook een soort mini-thuisbioscoop, waar Philips heel wat van verwachtte. Uiteindelijk zou de electrische televisie, gebaseerd op de kathodestraalbuis, de toekomst hebben. Eind jaren twintig werden de eerste televisietoestellen gemaakt en vanaf 1935 waren er geregeld uitzendingen in Duitsland, Engeland en Amerika.

In Nederland was de ontwikkeling van de televisie als experiment in de jaren dertig van de 20e eeuw begonnen. Philips had al ontvangsttoestellen en een zender ontwikkeld, die op zeer kleine schaal werden getoond aan belangstellenden. Televisiepionier Erik de Vries, werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips, bouwde de eerste zenders en deed daarmee de eerste proeven. De eerste uitzending vond plaats in 1930 vanaf het torentje van het Amsterdamse Carltonhotel. Tot aan de tweede wereldoorlog werden nog vele experimentele uitzendingen en demonstraties door Philips verzorgd.

Na de oorlog verzorgde Philips tussen 1948 en 1951 experimentele televisieuitzendingen, die werden geleid door Erik de Vries. Ze werden ontvangen door enkele honderden toestellen die in Eindhoven stonden opgesteld.

Het televisie tijdperk in Nederland begon officieel op 2 november 1951, op die datum werd de eerste uitzending verzorgd. De eerste televisie-uitzending werd bekeken op slechts 500 televisietoestellen. Mensen die geen televisietoestel hadden volgden het programma in de etalages van radiohandelaren en in café-zaaltjes. Omstreeks 1955 hadden 250.000 mensen een televisietoestel in huis. In 1961 waren er reeds een miljoen televisietoestellen in Nederland in gebruik.

Links
:

HDTV
High Definition television.

Andere tijden
Begin van de Televisie

Birth-of-tv.
Veel historish materiaal uit de begindagen van de televisie


Google


Zie ook: Radio | HDTV
interieur design
Televisie plasma lcd tft 3d holografische tv.
© webdesignbureau Studio Witte