Testament
Testament of uiterste wilsbeschikking.

Een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met de nalatenschap gebeurt. Met name geld, waardepapieren, onroerend goed en zeer waardevolle voorwerpen kunnen door middel van een testament door de erflater aan de erfgenamen worden toebedeeld. Ook kunnen erfstellingen worden gedaan, waarbij personen of instellingen benoemd worden tot erfgenamen.In Nederland heeft de wetgever in het nieuw Burgerlijk Wetboek het begrip 'testament' laten vallen en vervangen door het begrip uiterste wil, dat wil zeggen de notariŽle akte. Het begrip uiterste wilsbeschikking wordt in het nieuw B.W. gebruikt voor de inhoud van die uiterste wil. Merkwaardigerwijs wordt het van oorsprong Latijnse woord 'testament' in de volksmond nog wel steeds gebruikt om daarmee de 'uiterste wil' te omschrijven.

In een testament kunnen aparte legaten worden geregeld, de regeling van de nalatenschap van bepaalde voorwerpen of geldbedragen. Roerende zaken en documenten of de wijze van begrafenis of crematie kunnen eventueel ook buiten de notaris om via een handgeschreven en gedateerd codicil worden nagelaten.

Het verschil tussen een erfstelling en een legaat
Bij een erfstelling erft de erfgenaam onder algemene titel, dat wil zeggen de erfgenaam erft de bezittingen Ťn de schulden, waarbij de schulden de waarde van de bezittingen kunnen overtreffen.

Bij een legaat krijgt de legataris een bepaalde zaak of een waarde toebedeeld zůnder de schulden. In een uiterste wil kan een bepaalde 'last' worden opgenomen. De erflater legt dan een bepaalde last op aan de erfgenamen. Bijvoorbeeld dat de erfgenamen iets moeten ondernemen of juist niet.

Per uiterste wil kan tevens de langstlevende-clausule worden opgenomen, dat wil zeggen dat de langstlevende echtgenoot of echtgenote het levenslange recht op vruchtgebruik blijft houden of de nalatenschap krijgt toebedeeld. De langstlevende behoeft dan tot zijn of haar dood niet uit te keren aan de kinderen, maar moet wel hun successierechten betalen aan de Belastingdienst.

Voor de praktische uitvoer en afwikkeling van de nalatenschap wordt meestal per testament door de erflater een executeur testamentair aangewezen, die in het algemeen samen met de notaris de nalatenschap afwikkelt. Voor het opstellen van een uiterste wil stuurt de notaris in het algemeen een declaratie aan de erflater.

Door het opstellen van een uiterste wil wordt in het algemeen een mogelijk eerder opgemaakt testament geheel of gedeeltelijk herroepen.

Nederland
Bij overlijden zonder dat er een testament is gemaakt bepaalt de Nederlandse wet dat de echtgenoot de hele erfenis krijgt. De eventuele kinderen krijgen ieder recht op een evenredig aandeel in de waarde van de gehele erfenis, wat na overlijden van de langstlevende echtgenoot in als geldbedrag kan worden uitgekeerd. Dit bedrag wordt de legitieme portie genoemd. Overigens kan een totale nalatenschap ook schulden bevatten. Deze hoeft vervolgens niet geaccepteerd te worden.

BelgiŽ
In BelgiŽ is het onmogelijk om de kinderen bij testament volledig te onterven. Indien er bijvoorbeeld ťťn kind is, dan heeft dit kind steeds recht op de helft van de erfenis. Het overblijvende deel kan dan per testament nagelaten worden aan andere personen.
(bron Wikipedia)

Nuttige links

Belastingdienst.nl - erven

Vereniging EigenHuis - Testament En Erfrecht


Google

Zie ook: notaris
uiterste wil
Testament | Uiterste Wilsbeschikking
© Reclamebureau Studio Witte