IBAN Calculator

Land Bank/Branche Rekeningnummer
 
 
  IBAN

Om een IBAN te creŽren kies je eerst een land, daarna vul je de Bank/Branche code in en het rekeningnummer, vervolgens klik je op "berekenen".

Om een IBAN te controleren type je deze in het IBAN-veld en klik je op "controleren".

Let op!
Bij het genereren van een bankcode en rekening- nummer vanuit een IBAN wordt niet geverifiŽerd of deze ook echt bestaan.
Transactiekosten op betalingen binnen de EU

Sinds 1 juli 2003 zijn banken verplicht om betalingen naar landen binnen de EU kosteloos uit te voeren. Tot dan toe berekenden banken transactiekosten die minimaal enkele euro's bedroegen en die konden oplopen tot enkele tientallen euro's.

In de praktijk blijkt het echter moeilijk om de transactiekosten daadwerkelijk te besparen. Want o
m een bedrag over te boeken naar het buitenland, zonder transactiekosten te hoeven betalen, moet je beschikken over een BIC code, ook wel aangeduid als swiftcode, en een IBAN nummer. De BIC code is een manier waarop banken uniek geïdentificeerd worden, maar is bij particulieren en bedrijven zelden bekend. De BIC code kan telefonisch bij de bank worden opgevraagd. Vervolgens moet je het IBAN van de begunstigde invoeren. Het IBAN moet je opvragen bij de begunstigde en kan niet telefonisch bij de bank worden opgevraagd.

Bedrijven beginnen zich nu pas te realiseren dat zij het IBAN op hun zakelijke correspondentie moeten gaan vermelden.

BIC (Bank Identification Code)
Hier vind je Informatie over BIC (voorheen Swift genaamd).
De BIC wordt voor een geautomatiseerde routering wereldwijd toegepast in het financiŽle berichtenverkeer tussen banken. Een BIC code bestaat altijd uit 8 of 11 posities waarvan de eerste 4 posities de bankcode betreft. De volgende posities zijn gereserveerd voor de landcode, de plaatscode en de branchcode. De bankcode, landcode en plaatscode zijn verplicht, de branch code is optioneel. De BIC is ook vaak te vinden op de factuur van de crediteur. Wanneer dit niet het geval is en je beschikt over enige gegevens van de bank van de begunstigde kun je hier de BIC code opzoeken.

IBAN rekeningnummer

Een IBAN (International Banking Account Number) is een internationaal bankrekeningnummer. IBANís vereenvoudigen en versnellen het betalingsverkeer binnen Europa. In de toekomst zal IBAN ook buiten Europa worden gebruikt. Als je bij een overboeking naar het buitenland gebruikmaakt van het IBAN van de begunstigde ben je verzekerd van een snelle en foutloze verwerking. Vraag de persoon aan wie je moet betalen dus om zijn IBAN. Verwacht je zelf een betaling vanuit het buitenland, geef de opdrachtgever dan jouw eigen IBAN. Deze staat voortaan ook op jouw papieren rekeningafschrift. Het rekeningnummer van de begunstigde vindt je vaak op de factuur van jouw crediteur. Indien dit niet is aangegeven, kun je deze ook direct opvragen bij de begunstigde of de bank van de begunstigde.


Opbouw
Het Nederlandse IBAN bestaat uit achttien posities en is als volgt opgebouwd:

  • landcode (2 posities): NL
  • controlegetal (2 posities):
    wordt berekend volgens de uniforme berekeningsmodule
  • bankcode (4 posities)
  • rekeningnummer (10 posities): 0123456789
    (bestaand rekeningnummer voorafgegaan door een nul)

Het IBAN wordt alleen ingevoerd voor het grensoverschrijdende betalingsverkeer en wordt niet gebruikt voor binnenlandse betalingen.

IBAN + BIC vinder
De IBAN service geeft het IBAN van Nederlandse betaalrekeningen en de BIC van de bijbehorende bank.

International Payment Instruction
Een IPI is (een onderdeel van) de factuur voor een klant in het buitenland. In zekere zin lijkt een IPI op een Nederlandse acceptgiro, maar heeft als belangrijk verschil dat een IPI op zichzelf geen betalingsopdracht is. De IPI bevat wel alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van een betalingsopdracht. De kans op vergissingen en onvolledigheden wordt hiermee sterk verkleind, wat resulteert in een efficiŽntere verwerking.Google


© Studio Witte Webdesign
Iban