Tool box
Toolbox
Eenvoudige calculator Wetenschappelijke calculator
alcohol Bloed-Alcohol-Gehalte Calculator Euro calculator
Dataverkeer calculator Bandbreedte calculator
iban IBAN Calculator tijdzones Tijdzonekaart tijdzones Time zone map (Engels)
Cirkel Vierkantsvergelijking Periodiek systeem
wekker Wekker wekker Alarm Clock (Engels) weeknummer Weeknummer
= Info = top


Info

Eenvoudige calculator


Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, etc.Wetenschappelijke calculator Sinus, cosines, tangens, machten, etc.

Bloed-Alcohol-Gehalte Calulator Bereken hier de hoeveelheid alcohol in jouw bloed.

Euro Calculator Omrekenenen van de Euro naar oude valuta van de Eurolanden, het Britse Pond en de Amerikaanse Dollar.

Dataverkeer calculator Met deze calculator kan je van te voren uit te rekenen bij hoeveel bezoeken aan jouw site de dataverkeerslimiet wordt overschreden.

Bandbreedte calculator Met deze calculator kan je uitrekenen hoeveel bandbreedte je nodig hebt voor jouw website.

IBAN - Calculator Bereken of controleer het IBAN
Tijdzonekaart

Time zones (Engels)
Deze tijdzonekaart van Apporte is nog in de maak, maar de tijden kun je er al op zien. Houd er rekening mee dat de getoonde tijden bovenaan de pagina standaardtijden zijn en dus geen rekening houden met zomertijd.
Cirkel Bereken de omtrek, diameter en oppervlakte van een cirkel.

Vierkantsvergelijking Los deze formule op:
Ax2 + Bx + C = 0

Periodiek Systeem De naam, het nummer, het atoomgewicht, het smeltpunt en het kookpunt van een element.

Weeknummer Hier vind je het huidige weeknummer in Europa en het weeknummer in de Verenigde Staten. En uitleg over weeknummers.

Wekker
Alarm Clock (Engels)
Eenvoudige wekker met instelbare alarmtijd. Je kunt kiezen voor een wekgeluid of een alert.