Vakantiegeld | vakantietoeslag


Wat is vakantiegeld?
Vakantiegeld staat voor de loondoorbetaling op de vakantiedagen.

Wat is vakantietoeslag?
Vakantietoeslag is de 8% loontoeslag, waar je wettelijk recht op hebt. Vakantietoeslag wordt meestal in mei uitbetaald.

Let op: De meeste mensen gebruiken de term vakantiegeld, terwijl ze eigenlijk vakantietoeslag bedoelen.
Elke werknemer heeft recht op vakantietoeslag. Vakantietoeslag wordt ook wel vakantiebijslag, vakantie-uitkering of -en dat is dus fout- vakantiegeld genoemd. Je krijgt in principe 8% van het bruto jaarloon, dat is wettelijk bepaald. Maar in de CAO kan een hoger percentage zijn overeengekomen. Wie het minimumloon verdient heeft altijd recht op 8% vakantoeslag, maar wie meer verdient mag een lager percentage krijgen.

Er is ook een wettelijk bepaald maximum: Als je meer dan driemaal het minimumloon verdient krijg je over het meerdere geen vakantietoeslag.

Uitbetaling van de vakantietoeslag
Volgens de wet moet de vakantietoeslag in juni worden betaald, maar in jouw CAO of arbeidsovereenkomst kan er ook een ander tijdstip zijn afgesproken. De meeste werkgevers betalen de vakantoeslag uit in mei.

Vakantietoeslag wordt gedurende je hele dienstverband opgebouwd. Op het moment van uitdiensttreding moet de werkgever de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen.

-- Bij betaald verlof (binnen een vast dienstverband) wordt door de werkgever het loon doorbetaald; dit wordt geen vakantiegeld genoemd. Bij beŽindiging van het dienstverband kunnen niet opgenomen vakantiedagen opgenomen worden binnen de opzegtermijn; anders moeten de vakantiedagen na de opzegtermijn uitbetaald worden. --

Dertiende maand
De dertiende maand of eindejaarsuitkering is een extra betaling boven het gewone loon en de vakantietoeslag. Een dertiende maand is een (bruto) uitkering ter hoogte van het maandloon. De eindejaarsuitkering is doorgaans minder. De dertiende maand of eindejaarsuitkering is niet wettelijk geregeld. Je hebt er alleen recht op als het in jouw CAO of arbeidscontract is opgenomen. Een dertiende maand of eindejaarsuitkering wordt eenmaal per jaar, in december, uitbetaald. Tenzij je eerder uit dienst gaat.

Winstdeling
Bij winstdeling is een gedeelte van het loon afhankelijk van de resultaten (winst) van de onderneming. De werkgever kan je aan het einde van het jaar (meestal in december) laten meedelen in de winst. Hij kan afspreken dat de werknemers ieder jaar in de winst meedelen, of hij kan het per jaar bekijken en je alleen laten meedelen als de bedrijfsresultaten het toelaten. Als Als er helemaal geen winst is gemaakt kan de werkgever van betaling afzien.Zie ook: minimumloon | modaal inkomen vakantiegeld
vakantiegeld.
© Webdesign Studio Witte