VeiligheidSites over veiligheid, beveiliging, rampenbestrijding en terrorismebestijding.

Beveiliging
'Beveiliging' is het onafhankelijke vaktijdschrift voor integrale veiligheidszorg. De website richt zich op beleidsontwikkelaars, adviseurs, managers en inkopers op het gebied van beveiliging en veiligheid.

Brandtest

Op deze site kun je testen of je wel alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt om brand te voorkomenCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stimuleert en ondersteunt private en publieke partners bij de realisatie van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Crisis
De website crisis.nl is bedoeld om burgers ten tijde van crisissituaties (bijvoorbeeld wateroverlast, varkenspest of terreur) van informatie te voorzien. De site, die alleen in tijden van crisis is te bereiken, is het eerste product van het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC). Deze site wordt alleen ingezet bij crisissituaties. De beheerder van de website verschilt per crisis. De beheerder is te herkennen aan het logo op de bovenbalk van de pagina.

gasenstroomstoringen.nl/
Hier kun je online een gas- of stroomstoring melden.
Telefonisch kan ook via het Nationaal storingsnummer gas- en stroom: 0800-9009

Informatiepunt Lokale Veiligheid.
Informatiepunt Lokale Veiligheid. Doel van het ILV is kennis en ervaring met betrekking tot lokale veiligheid te verzamelen en beschikbaar te stellen aan gemeenten, politie en justitie. Ook andere instanties die een bijdrage kunnen leveren aan de lokale veiligheid kunnen gebruik maken van de diensten van het ILV. veiligheid

NTCB (terrorismebestrijding)
Op deze website kun je meer lezen over terrorisme, terrorismebestrijding en de rol van de NCTb daarin. Ook vind je informatie over de NCTb zelf, zijn organisatie en de werkzaamheden. De site geeft het actuele dreigingsniveau voor een terroristische aanslag in Nederland, en informatie over 'Wat te doen' in bepaalde situaties.

Rampenbeheersing
De site van de directie Rampenbeheersing en Brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. veiligheid

Risicokaart
De risicokaart is een communicatie-instrument. Uw gemeente maakt hiervan gebruik om u te informeren over risico’s in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.

Veilig bankieren en pinnen
De banken beheren uw geld. Veiligheid staat daarbij voorop. Of het nu gaat om uw betaalrekening of uw spaartegoed, om internetbankieren of uw PINpas. Meestal gaat dat goed. Maar criminelen zoeken altijd naar nieuwe manieren om onze klanten te duperen. De banken zijn daar heel alert op en passen hun systemen en procedures daar continu op aan. Om te voorkomen dat uw gegevens toch worden misbruikt, is het belangrijk dat u weet welke maatregelen de banken nemen, welke manieren criminelen gebruiken en hoe u dat voor kunt zijn. Op deze website leest u daar meer over. Een veilig betalingsverkeer is een zaak van ons allemaal.

Veiligheid
Website van Consument en Veiligheid als startpunt voor iedereen die op zoek is naar onafhankelijke informatie over veiligheid en het voorkomen van ongevallen in de woon- en leefomgeving. veiligheid

VROM dossier 12011
Dit dossier van VROM legt onder meer uit wat rampen en crises zijn, welke overheden waarvoor verantwoordelijk zijn, welke ondersteuning zij kunnen krijgen bij het bezweren van een crisis of ramp en waar overheden en burgers rampen en crises kunnen melden. veiligheid

Voedsel en Waren Autoriteit
De missie van de Voedsel en Waren Autoriteit is werken aan zichtbare risicoreductie op het gebied van voedsel en consumentenproducten in relatie tot volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Hiervoor bewaakt de VWA de veiligheid van voedsel, diergezondheid en consumentenartikelen in de hele productie- en handelsketen.Googleveiligheid

© Webdesign Studio Witte
Veiligheid Beveiliging