Vermogensrendementsheffing


vermogensbelasting In Nederland werd tot 2001 een vermogensbelasting geheven van 0,7% van jouw vermogen op 1 januari van elk jaar na aftrek van de schulden en het vrijgestelde deel. Naast de vermogensheffing werd ook nog eens 60% inkomstenbelasting geheven over het rendement van het vermogen. Sinds 2001 is de Wet op de Vermogensbelasting van 1964 ingetrokken en vervangen door de vermogensrendementsheffing in Box 3 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

De Vermogensrendementsheffing gaat er van uit dat over jouw vermogen een fictief rendement van 4 procent wordt behaald, waarover vervolgens een belasting van 30 procent wordt geheven. Uiteindelijk wordt er dus over je vermogen altijd 1,2% belasting geheven (30% van 4%). Dit is dus meer dan de oude vermogensbelasting van 0,7%, maar daar staat tegenover dat de echte inkomsten uit vermogen niet langer belast worden. Voor bezitters van grote vermogens, die voorheen 60% inkomstenbelasting betaalden over inkomsten uit vermogen, is het tarief bij een effectief rendement van 4% dus gedaald van 3,1% (0.60 x 0.04 + .007 = 3.1) naar 1,2%.Let op!
Het maakt voor de belastingdienst niet uit of je meer of minder dan 4% rendement hebt behaald op je vermogen. De belastingdienst gaat er altijd van uit dat je 4% rendement hebt. Behaal je meer dan 4% rendement dan is het meerdere onbelast en dat is gunstig! Maar... behaal je minder dan 4% rendement dan heb je pech en betaal je effectief meer dan 1,2% belasting! Dus meer rendement staat gelijk aan minder belasting en minder rendement staat gelijk aan meer belasting, 'n beetje vreemd nietwaar? Nog vreemder (en onrechtvaardiger) wordt het als je bedenkt dat in slechte economische tijden de waarde van de meeste beleggingen afneemt en tegelijkertijd de inflatie toeneemt. In dat geval kan het gebeuren dat je helemaal geen rendement hebt of erger nog, verlies lijdt, maar je moet toch belasting betalen over een niet behaald rendement van 4%!!!

Belastingdienst.nl.
Hier vind je meer informatie.


Google


Zie ook: Beleggen, geld
vermogensrendementsheffing
Vermogensbelasting Vermogensrendementsheffing.
webdesignbureau Studio Witte