vlag

Nederlandse VlagDe Nederlandse vlag
De vroegste voorbeelden van de Nederlandse vlag stammen uit de 16e eeuw. De eerste versie die genoemd wordt is in 1572 een oranje-wit-blauwe vlag. Bij het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1579 was dit de officiële Nederlandse vlag. Pas in 1596 is er voor het eerst sprake van een rood-wit-blauwe vlag, en pas in het midden van de 17e eeuw hebben de meeste vlaggen een rode streep.Rood Wit Blauw
Het is onduidelijk waardoor het rood-wit-blauw opgekomen is. Er is geopperd dat rood de voorkeur van zeelui genoot, dat de kleur op afstand meer opviel, dat die minder verbleekte, dat er een tekort aan oranje kleurstof ontstond, dat een nieuw procédé een donkerder oranje opleverde, dat het huis Oranje minder geliefd werd en tenslotte dat de Staten-Generaal het rood uit haar eigen vlag introduceerde. Maar geen van deze verklaringen kan echt aannemelijk gemaakt worden.

De Bataafse Republiek was de eerste die de, rood-wit-blauwe, vlag vastlegde, en het Koninkrijk Holland volgde daarin. Later werd het kleurverschil een zaak van politieke kleur. Toen de NSB opkwam stelde zij met oranje-blanje-bleu de echte Nederlandse vlag te bezitten, wat inderdaad niet door enige wet van het Koninkrijk der Nederlanden weerlegd werd.

Colijn en Koningin Wilhelmina sloegen op 19 februari 1937 terug met een Koninklijk Besluit, aangenomen op haar vakantieverblijf in Zell am See, dat beslist stelde: "De kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw." Na de Tweede Wereldoorlog zijn preciezere tinten vastgesteld.

Algemeen gebruik is nu om de Nederlandse verbondenheid met het koninklijk huis te tonen door een oranje wimpel te hijsen boven de vlag .

Vlaggen van de overzeese rijksdelen

vlag van Aruba

vlag van Bonaire

vlag van Curaçao

vlag van Saba

vlag van Sint Eustatius

vlag van Sint Maarten
Google


Zie ook: vlaggenprotocol
vlaggen
Nederlandse vlag vlaggen
© Reclamebureau Studio Witte