Weeknummer

Uitleg weeknummer

Het weeknummer is het volgnummer dat een week in het jaar krijgt. In Nederland, Europa en de meeste landen van de wereld is de eerste week van het jaar de week die vier of meer dagen van dat jaar bevat. Omdat in deze landen de eerste dag van de week een maandag is, komt het erop neer dat weeknummer 1 de week is waarin de eerste donderdag (de vierde dag) van dat jaar zit.
Agenda van vakantie en vakantiereizen.
Weeknummer 1 is ook de week waarin 4 januari valt, of de eerste week van het jaar met de meeste dagen.

Week 1 kan ook dagen bevatten van het voorgaande jaar. En de week voorafgaand aan week 1 heeft weeknummer 52 of 53, zelfs als er dagen in zitten van het nieuwe jaar.

Deze manier van nummeren wordt in alle landen van Europa gebruikt.

Weeknummers in De Verenigde Staten van Amerika en sommige andere landen.

In sommige landen wordt een andere methode gebruikt zodat het weeknummer kan afwijken. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Japan begint de week op zondag, en is de week waarin 1 januari valt de eerste week van het jaar.


Kalender met weeknummers afdrukken
Hier kun je van elk gewenst jaar een kalender met weeknummers maken en afdrukken

Meer informatie over weeknummers vind je in:
Wikipedia weeknummer.Google


Zie ook : Vakantiekalender - datum en tijd | Tijdzones
top weeknummer
Weeknummers Europa en VS
Studio Witte