WOZ-waarde
woz WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die je ontvangt van de gemeente. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Zijn eventuele bijgebouwen, zoals een garage, afzonderlijk vermeld op de WOZ-beschikking of heb je hiervoor een aparte WOZ-beschikking ontvangen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar als deze bijgebouwen bij de woning horen.

Je moet uitgaan van de WOZ-waarde met de waardepeildatum die op de WOZ-beschikking staat die je aan het begin van het jaar hebt ontvangen.Let op!
Als je slechts een deel van het jaar een eigen woning hebt, moet je voor dat jaar een evenredig deel van het eigenwoningforfait aangeven. Als je bijvoorbeeld vanaf 1 september 2007 een eigen woning hebt, dan bereken je het eigenwoningforfait voor de maanden september, oktober, november en december. Dat is dus 4/12 van het jaarbedrag.

Meer over de WOZ:

WOZ.nl
Gemeenten zijn verplicht om de Wet WOZ uit te voeren. Je kunt daar als belanghebbende een rol bij spelen. Meer nog dan voorgaande jaren nodigt de gemeente je uit om actief deel te nemen aan de totstandkoming van de waarde van jouw onroerende zaak. WOZ.nl biedt je die mogelijkheid.

wozinformatie.nl
Het WOZ-informatiepunt is een site van de VNG en de gemeenten met als doel het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over de Wet waardering onroerende zaken aan een ieder die ge´nteresseerd is in de Wet WOZ. De site is mede een platform voor gemeenten om van elkaars ervaringen en kennis te profiteren.

Belastingdienst - woning.

Woningwaarde-index
De Woningwaarde-index is van belang voor iedereen die in Nederland gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie van de woningmarkt en biedt een objectief en betrouwbaar beeld van de waardeontwikkeling van bestaande koopwoningen.


Google


Zie ook: Eigenwoningforfait, wonen, eigen huis , OZB
koopwoning
WOZ | Wet waardering onroerende zaken.
ę webdesignbureau Studio Witte